SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730136174 kontakt@smw.legal

Obsługa prawna zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych to zbiór przepisów, które szczegółowo regulują sposób nabywania różnego rodzaju dóbr przez podmioty publiczne. Do ich stosowania zobowiązana jest większość podmiotów z sektora administracji publicznej. Każdego roku w ten sposób zamawiający nabywają tysiąc różnego rodzaju dostaw, zlecają tysiące usług lub robót budowlanych. Szacuje się, że wartość tego rynku opiewa na kwotę około 150 mld zł rocznie.

Wadliwe stosowanie przepisów prawa regulującego zamówienia publiczne może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Zamawiający może bowiem nie zrealizować swoich potrzeb, jakie wiązał z nabyciem określonego dobra. Wykonawca zaś może zostać pozbawiony możliwości sprzedania swojego produktu.

Z drugiej jednak strony umiejętne stosowanie przepisów prawa regulującego zamówienia publiczne może stanowić istotną przewagę konkurencyjną i zapewniać szereg korzyści zarówno wykonawcom, jak i zamawiającym. Jesteśmy przekonani o tym, że obowiązujące przepisy umożliwiają nabywanie innowacyjnych produktów.

Nasi prawnicy mają bogate doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych zdobyte w trakcie pracy na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych, zamawiających oraz wykonawców, w tym generalnych wykonawców największych inwestycji budowlanych w Polsce.

Prawo zamówień publicznych: artykuły

W ramach oferty dotyczącej prawa zamówień publicznych, realizujemy między innymi obsługę prawną w zakresie:

 1. Odpowiedzialność solidarna za zapłatę wobec podwykonawcy, Dachy. Materiały, Konstrukcje, Technologie 2/2014, luty 2014
 2. Kaucja na zabezpieczenie, Przetargi Publiczne, czerwiec 2014
 3. Prawa i obowiązki zamawiających roboty budowlane w znowelizowanym Prawie zamówień publicznych, Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 3/2014, wrzesień 2014
 4. Prawa i obowiązki wykonawców robót budowlanych w znowelizowanym Prawie zamówień publicznych, Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 3/2014, wrzesień 2014
 5. Arbitraż w umowie FIDIC – przypadek z praktyki budowlanej, Nowoczesne Hale 6/2014
 6. Konsekwencje upadłości wykonawcy, Zamawiający 9, 2015
 7. Wybór właściwych kryteriów oceny ofert w świetle zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, Działalność Lecznicza w Praktyce 26, 2014
 8. Opis przedmiotu zamówienia na sprzęt medyczny – uwagi praktyczne, Działalność Lecznicza w Praktyce 27, 2015
 9. Świat zamówień publicznych się zmienia, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 12/2014
 10. Fala upadłości za nami. Fala upadłości przed nami?, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 1/2015
 11. Zamawianie innowacji w miejsce dokonywania zamówień – BIM a nowe trendy w zamówieniach publicznych – polskie doświadczenia, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 2/2015
 12. Zmowy przetargowe: Patologie polskiego rynku zamówień publicznych, Konstrukcje Stalowe: Czasopismo Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, kwiecień 2015

 OFERTA DLA ZAMAWIAJĄCYCH

wsparcie w zakresie przygotowania postępowaniawsparcie w zakresie prowadzenia postępowaniaBIM w zamówieniach publicznych
wsparcie w zakresie trybów niekonkurencyjnychwsparcie przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądami powszechnymiobsługa prawna realizacji umowy
wsparcie w zmianie umowywsparcie w trakcie kontroli

OFERTA DLA WYKONAWCY

audyt potencjału wykonawcyaudyt dokumentacji przetargowejaudyt ofert konkurentów
wsparcie w trakcie postępowaniaobsługa prawna realizacji zamówieniaprzygotowanie ogólnych warunków umów z podwykonawcami
odwołanie do KIOskarga do sądu powszechnegoobsługa prawna tworzenia konsorcjów
wsparcie podwykonawcówJednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)


Zapraszamy do kontaktu z naszym prawnikiem:

KMsmallKonrad Majewski
radca prawny 


t. 730 136 174
konrad.majewski@smw.legal