SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730136174 kontakt@smw.legal

Zespół

Kamil Stolarski
radca prawny, partner w SMW Legal
Radca prawny, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie umów handlowych, w szczególności umów o roboty budowlane. Doradca w zakresie prawnych aspektów technologii BIM. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne.
Konrad Majewski
radca prawny, partner w SMW Legal
Radca prawny, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, warunków kontraktowych FIDIC, prawa i postępowania cywilnego. Doradca w zakresie prawnych aspektów technologii BIM. Były pracownik Urzędu Zamówień Publicznych.
Michał Kudła
prawnik
Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, w szczególności w prawie spółek handlowych. W SMW Legal odpowiedzialny za obsługę Klientów korporacyjnych, prawo ochrony danych osobowych, egzekucję wierzytelności i reprezentowanie interesów Klientów w sporach z umów o roboty budowlane.
Maria Zadora
prawnik
Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, w szczególności w prawie spółek handlowych. W SMW Legal prowadzi obsługę przedsiębiorców i osób fizycznych, w szczególności w zakresie prawa cywilnego.
Bartosz Rejdych
radca prawny, współpracownik SMW Legal
Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, prawie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Doświadczenie zdobywał jako orzecznik w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
Agata Szpunar
prawnik, współpracownik SMW Legal
Specjalizuje się w prawnych aspektach zabezpieczenia wierzytelności, w szczególności w prawie wekslowym.
Justyna Domańska
prawnik
W SMW Legal odpowiedzialna za przygotowywanie projektów umów handlowych. Interesuje się prawem karnym gospodarczym.