SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730136174 kontakt@smw.legal

Nowe prawo zamówień publicznych coraz bliżej

Nowe prawo zamówień publicznych

Nowe prawo zamówień publicznych ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Wydaje się to coraz bardziej prawdopodobne. Jak poinformował Urząd Zamówień Publicznych [LINK], w dniu 19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął bowiem projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawnicy kancelarii gruntownie analizują projekt nowego Pzp od kiedy tylko ujrzał on światło dzienne, biorąc również udział w konsultacjach publicznych dotyczących nowych przepisów.

Nowe Pzp – projekt

Pierwszy projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych został opublikowany w dniu 21 stycznia 2019 r. [LINK]. W dniach 13-15 marca tego roku trwała konferencja uzgodnieniowa projektu tej ustawy i projektu ustawy “przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych” [LINK] – w których udział wziął partner kancelarii i członek zarządu Stowarzyszenia buildingSMART Polska – radca prawny Kamil Stolarski.

Po przeanalizowaniu uwag i opinii złożonych w trakcie procesu konsultacji publicznych Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w porozumieniu z Urzędem Zamówień Publicznych opracowało kolejny projekt nowego prawa zamówień publicznych i ustawy wprowadzającej nowe Pzp. Ostatni więc procedowany projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych nosi datę 4 kwietnia 2019 r. [LINK] i zgodnie z przepisami przejściowymi ma wejść 1 stycznia 2021 r. i zmienić wiele innych regulacji [LINK].

Nowe Pzp – co dalej?

Po przyjęciu przez Stały Komitet Rady Ministrów projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych powinien trafić pod obrady Sejmu. Nowe prawo zamówień publicznych może zostać przyjęte jeszcze przez Parlament tej kadencji. Zwróćmy jednak uwagę, że nie jest to pewne. Jak informowała ostatnio Gazeta Prawna, zdania odnośnie do tego, czy zasadne jest przyjmowanie ustawy jeszcze przed wyborami są podzielone [LINK].

Niezależnie od tego jako kancelaria przygotowujemy się do zmiany prawa. Będzie ona z pewnością istotna, a nowa ustawa stanowić będzie trzecią już ustawę regulującą prawo zamówień publicznych w Polsce po 1989 roku.

Szkolenia z nowego Pzp

W momencie uchwalenia przepisów nowego Pzp kancelaria gotowa będzie do przeprowadzania szkoleń dotyczących nowych przepisów [SZKOLENIA]. Już dziś zapraszamy do kontaktu w tej sprawie z Dyrektorem Operacyjnym SMW Legal Aleksandrą Wis pod adresem aleksandra.wis@smw.legal lub numerem telefonu: + 48 730 136 174. Pozwoli to na wcześniejszą rezerwację terminu i lepszą organizację szkolenia z nowego Prawa zamówień publicznych.