SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730136174 kontakt@smw.legal

Radca prawny Konrad Majewski członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych

Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych

W dniu 3 lutego 2017 utworzono Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych. Jednym z jego członków został radca prawny Konrad Majewski – Partner w  SMW Legal, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, były pracownik Urzędu Zamówień Publicznych.

Konrad Majewski

Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych jest dobrowolnym stowarzyszeniem zrzeszającym osoby zawodowo zajmujące się szeroko pojętą tematyką zamówień publicznych (m.in. wykonawców, zamawiających, prawników). Jego głównym celem jest poprawa działania systemu zamówień publicznych, tak aby był on efektywny i służył realizacji spójnej polityki państwa. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w formie think-tanku, wykorzystując wiedzę i doświadczenie swoich członków w celu tworzenia merytorycznych analiz, raportów i opinii.

Organizacja ta ma pozwolić na czynny udział środowiska prawników w sprawach dotyczących zamówień publicznych oraz wspólne opracowywanie i rozwiązywanie problemów związanych z praktyką stosowania odpowiednich przepisów.